ZUNTATA 1993 LIVE 「再生の記憶に関するレポート」 ZUNTATAスタッフ

 ※1993年当時のパンフレットに記載されたものを転載

演奏メンバー

 • H.OGURA (KEYBOARD)
 • M.TAKAKI (GUITAR)
 • K.UMINO (KEYBOARD)
 • T.KAWAMOTO (KEYBOARD)
 • M.NAKANISHI (DRUMS)
 • S.NAKAZAWA (SYNTH BASS)
 • H.TAKAHAGI (PERCUSSION)
 • N.FURUKAWA (KEYBOARD)
 • K.SAWADA (SHAMISEN)

プロデューサー

 • H.TONOMURA (ZUNTATA)

サウンドディレクター

 • K.ISHIKAWA (ZUNTATA)

ビジュアルディレクター

 • K.OHNUI (ZUNTATA)

ZTTスタッフ

 • H.TOGAWA (ZUNTATA)
 • Y.WATANABE (ZUNTATA)
 • N.YAGISHITA (ZUNTATA)
 • Y.YAMADA (ZUNTATA)
 • Y.HORIE (ZUNTATA)
 • M.OGATA (ZUNTATA)